Schakeling is geplaatst op 21 april 2012
Acculader voor 12 Volt accu via maximaal 3 Ampère laadstroom.
Deze automatische acculader(automatisch wil zeggen, dat het laden stopt zodra accu opgeladen is) heeft een beveiliging tegen te hoge accuklemspanning. Op de paneelmeter(M1) kan zowel de laadstroom als de uitgangsspanning afgelezen worden, hiervoor dient schakelaar(S2) te worden omgeschakeld. Zodra de accu is aangesloten op het aansluitpunt(12V=) en schakelaar(S1) gesloten is, zal er door serietransistor(T1) een stroom gaan lopen. Deze stroom is tevens de laadstroom voor de accu. Over weerstand(R3) zorgt deze stroom voor een spanningsval. Wanneer deze spanningsval groter wordt dan 3 Volt(hetgeen optreedt bij een laadstroom van 3 Ampère), zal de schakeling met zenerdiode(ZD2) en weerstand(R5) reageren, waardoor transistor(T2) in geleiding komt. Doordat transistor(T2) gaat geleiden, zal de basis-emitterspanning van transistor(T1) lager worden. Als gevolg hiervan zal de laadstroom en ook de spanning over weerstand(R1) lager worden, op deze wijze is een maximale laadstroom gerealiseerd. De laadstroom zal nooit boven 3 Ampère uitkomen. De schakeling rondom transistor(T3) beveiligd de accu tegen een te hoge klemspanning, deze komt niet boven 14 Volt. Zodra namelijke de spanning op de loper van potentiometer(P1) boven de waarde van de zenerdiode(ZD1) + de basis-emitterspanning van transistor(T3) komt zal transistor(T3) gaan geleiden. De basis- en emitter-spanning van transistor(T1) worden nu lager en ook de uitgangsspanning. Via potentiometer(P1) kan deze grensspanning worden ingesteld. Om HoogFrequentie-oscillaties van deze relatief hoge kring-versterking te voorkomen, zijn condensatoren(C2 en C3) geplaatst. Via de instelpots (P2 en P3) is de maximale schaaluitslag van de paneelmeter in te stellen, waarbij(P2) voor de stoom en (P3) voor de spanning gebruikt wordt.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!
0060.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster