Schakeling is geplaatst op 19 april 2012
Electronische Kruis of Munt generator met aanduiding.
Deze Kruis of Munt generator, berust op het eenvoudige principe van een AC-flipflop welke wordt gestuurd door een multivibrator. Zolang de drukknop(S1) ingedrukt blijft zal de multivibrator welke is opgebouwd rondom de poorten(IC1C en IC1D) gaan oscilleren, waarbij de flipflop welke is opgebouwd rondom de poorten(IC1A en IC1B) omklappen met een frequentie van enige kilohertz. Indien de drukknop(S1) losgelaten wordt, zal de schakeling in een rusttoestand komen. De ingang van de multivibrator zal dan HOOG(+5V) worden, waardoor deze stopt. De flipflop zal als reactie hierop in één van de twee toestanden(kruis of munt)komen en ook blijven. Vanwege de grote snelheid waarmee de flipflopomklapt, en de relatief trage reactie van de mens is de toestand waarin de flipflop stopt geheel willekeurig. Hierdoor is een voor de mens niet te raden Kruis of Munt generator gemaakt, welke als spel gebruikt kan worden. Afhankelijk van de eindtoestand(per sessie) van de flipflop, zal bijbehorende transistor(T1 of T2) in geleiding raken waardoor de bijbehorende gloeilamp zal gaan branden. Om een nieuwe sessie te starten op de generator, volstaat het indrukken van drukknop(S1) Een brandende gloeilamp geeft Kruis of Munt als uitkomst weer. De relatief grote ontkoppel-condensator(C1) is nodig om relatief grote stroompulsen welke ontstaan bij het aan- en uitgaan van de gloeilampen op te vangen. Deze stroompulsen, kunnen anders de voedingsspanning verstoren. De te gebruiken voeding is niet kritisch, waarbij 100 milliAmpére als te leveren stroom voldoende is. Wanneer de schakeling in een fraaie behuizing geplaatst wordt, zal het enerverende spel KRUIS of MUNT een nieuwe dimensie krijgen .
0058.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster