Schakeling is geplaatst op 19 april 2012
Trapspannings-generator voor algemene doeleinden.
Via een zogenaamde diode-transistorpomp, is op eenvoudige wijze een goede trapspanningsgenerator te construeren, welke voor algemene doeleinden kan worden ingezet. Gedurende het positeve gedeelte van de ingangsspanning(Ui), welke aangesloten wordt op aansluitpunten IN en NUL' zal condensator(C1) worden opgeladen tot de topwaarde van de ingangspuls-spanning. Zodra de ingangspuls-spanning NUL wordt, zal de lading van condensator(C1) via transistor(T1) overgedragen worden naar condensator(C2). Iedere ingangspuls levert een bepaalde hoeveelheid lading aan condensator(C2), zodat de spanning hierover stapsgewijs zal toenemen. Wanneer condensator(C2) echter zover is opgeladen dat transistor(T3) gaat geleiden(uitgangsspanning is dan iets negatief) zal hierdoor eveneens transistor(T2) gaan geleiden. Er ontstaat een lawine-effect waardoor condensator(C2) zich snel zal ontladen, waarna de cyclus zich zal herhalen. Het aantal stappen van de afgegeven trapspanning via aansluyitpunt(TRAP_UIT) is afhankelijk van de ingangspuls-spanning amplitude(Ui) en de verhouding tussen de condensatoren(C1 en C2). Het aantal stappen van de afgegeven trapspanning is te berekenen volgens de formule: N(aantal stappen)= C2/C1 x UB/Ui. Met de gegeven waarden voor de beide condensatoren en indien Ui gelijk is aan UB zal het aantal stappen 10 zijn. Als extra kan via het aasluitpunt(ZAAG_UIT) een zaagspanning worden afgenomen. De trapspannings-generator kan voor diverse toepassingen worden gebruikt, bijvoorbeeld als digitaal/analoog-omzetter of frequentie-deler of opwekpulsgever voor geluidseffecten en dergelijke.
0057.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster