Schakeling is geplaatst op 19 april 2012
Electronisch Tremelo-effect.
De schakeling welke het tremelo-effect afgeeft bestaat uit een laag frequentie-oscillator die een verzwakker aanstuurt. Deze verzwakker bestaat uit transistor(T2) en de weerstanden(R4 en R2). De oscillator opgebouwd rondom transistor(T1) stuurt signaal naar de basis van transistor(T2), waardoor de geleiding van transistor(T2) zal variŽren in hetzelfde ritme als het generator-signaal. In verzadigde toestand zal de uitgangsspanning welke beschikbaar is op aansluitpunt(UIT) bepaald worden door de formule R4/(R4+R2). Op deze wijze ligt de maximale amplitude van het uitgangssignaal vast. De oscillator bestaat uit een versterkertrap transistor(T1) en een faseverschuivend-netwerk als tegenkoppeling. Het uitgangsspanning is een sinusvorm, waarbij de frequentie via potentiometer(P1) ingesteld kan worden. De diepte van het Tremelo-effct kan via potentiometer(P2) worden geregeld tussen NUL en MAXIMAAL. Op aansluitpunt IN dient een inkomend-signaal aangesloten te worden, welke bijvoorbeeld afkomstig is van een muziek-instrument. Voor de duidelijkheid: een Tremelo-effect is bijvoorbeeld op een electrische gitaar na afslag van een snaar een hoog en laag golvende(vibrerend) geluids-effect, welke langzaam afzwakt tot een bepaalde ondergrens. In de volksmond staat het Tremelo-effect ook wel bekend als Jankend-effect.
0056.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster