Schakeling is geplaatst op 16 april 2012
Luchtalarm-sirene generator.
Deze schakeling genereert en een tamelijk goede nabootsing van het geluid van een luchtafweer-sirene,zoals deze eens per maand door de overheid getest dient te worden. Het gegenereerde signaal wordt via een kleine luidspreker weergegeven. De toonopwekking vindt plaats rondom de als zaagtandgenerator geschakelde UniJunction transistor(T4). De zaagtandpulsen van 5 Volt, worden via de als darlington-geschakelde transistoren(T3 en T5) geschikt gemaakt voor voeding van een 150 Ohm luidsprekertje om het signaal weer te kunnen geven. De frequentie van de zaagtandpuls wordt voornamelijk bepaald door weerstand(R6) en condensator(C4). De als asymetrische Astabiele MultiVibrator geschakelde transistoren(T1 en T2) zijn van belang voor het langzaam laten af- en toenemen- van condensator(C4), hetgeen mede het typisch rollende patroon van het signaal oplevert. De blokspanning op de collector van transistor(T2) wordt geïntegreerd met een zeer grote tijdconstante via de combinatie(R7/C2). De daardoor ontstane exponentiŽle spanning op condensator(C3) zal via weerstand(R9) een bijkomende stroom door condensator(C4) sturen. De zaagtand-frequentie zal op het ritme van de AstabieleMultiVibrator gaan variŽren. Dit ritme heeft een korte(4 seconden) periode en een lange(12 seconden) periode. De variatie in de frequentie, wordt door weerstand(R8) bepaald. De aangegeven weerstands-waarde van(R8) verandert de zaagtandperiode van 2 milliSeconden naar 6 milliSeconden. Hoe grote de waarde van weerstand(R8) hoe kleiner het frequentie-verloop zal bedragen. Neemt u een te kleine waarde voor weerstand(R8), dan zal de oscillator afslaan. Via weerstand(R7) is de snelheid waarmee de toonvariatie plaatsvindt in te stellen. Wanneer u een groter effect wilt bewerkstellingen, dan weergave via een kleine luidspreker, is het mogelijk om de schakeling door een eindversterker te laten volgen. Om dat te realiseren, kunt u transistor(T5) achterwege laten en dient u transistor(T4) als emittervolger te laten werken. Dit is bewerkstelligen, door de emitter van transistor(T4) via een weerstand van 1 Kohm met de NUL te verbinden. Het signaal welke u naar de eindversterker brengt, dient te worden afgenomen op het knooppunt van de emitter van transistor(T4) en de 1 Kohm weerstand.
0052.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster