Schakeling is geplaatst op 09 april 2012
Extreem Lage Frequentie (ELF) magnetiseur.
Via diverse onderzoeken is gebleken dat electro-magnetische velden met Extreem Lage Frequenties kortweg ELF genaamd een heilzame werking op het menselijk lichaam hebben. Het gunstige ELf-gebied ligt tussen 0,5 en ongeveer 20 Hertz, en kan in 4 gebieden ingedeeld worden. Het gebied tusse 1...3 Hertz, werkt infecties tegen. Het gebied tussen 4...6 Hertz, werkt rustgevend en vermindert kramp. Het gebied tussen 8...11 Hertz, werkt opwekkend, pijnstillend en stabiliserend. Het gebied tuseen 13...20 Hertz, heeft dezelfde uitwerking op snel vermoeide mensen als het gebied tussen 8...11 Hertz bij "normaal" functionerende personen. Het gebied tussen 8...11 Hertz, dient alleen te worden toegepast wanneer lagere gebieden GEEN resultaat opleveren. Bij werkzaamheden welke een verhoogde aandacht vragen (bedienen van machines, autorijden en dergelijke) dient het gebied van 4...6 Hertz NIET te worden gebruikt. Er is bekend, dat wisselende magneetvelden geen nevenverschijnselen oproepen. Wanneer er vaak gebruik gemaakt gaat worden van de ELF-magnetiseur kan er WEL een vorm van gewenning ontstaan. Om voornoemde reden, is het dan ook ZEER BELANGRIJK dat het apparaat niet langer dan 15 aaneengesloten minuten door één persoon gebruikt gaat worden. Personen welke een pacemaker dragen, dienen gebruikt van dit apparaat te vermijden, omdat niet exact bekend is welke uitwerking ELF-magnetisatie op de pacemaker heeft. Voor normaal gebruik kan het apparaat liggend onder een hoofdkussen goede resultaten opleveren, waarbij de omgeving van de nek het beste resultaat geeft. Werking: de schakeling bevat twee astabiele-multivibratoren (IC1A/IC1B en IC1C/IC1D). Hierbij werkt de eerste op een frequentie van 1,15 Hertz, terwijl de tweede omschakelbaar is en afhankelijk van welke schakelaar (S1, S2, of S3) gesloten is een frequentie van respectievelijk 4,4 Hertz, 9,7 Hertz, of 14,2 Hertz genereert. Een combinatie van deze drie schakelaars is ook mogelijk, waarbij de te genereren frequenties in een opsomming LINKS naast de condensatoren (C2 t/m C4) staan weergegeven. Transistor (T1) in de laatste trap wordt in het gekozen ritme geschakeld door de Astabiele Multi-vibrator uitgangssignalen. De impulsvormige collectorstroom zorgt voor een magnetisatie van de kern van spoel L1. De voeding van de schakeling kan goed plaatsvinden via een 9 Volt batterij, omdat de schakeling eninige milliAmpéres aan stroom opneemt en via schakelaar S4 eenvoudig AAN/UIT is te schakelen.
0047.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster