Schakeling is geplaatst op 06 april 2012
Stereo Rumble- en Ruis-filter.
Deze schakeling van een hoog- en laagband-doorlaatfilter, vervult niet enkel de functie van een traditioneel Rumble- en Ruisfilter maar kan in een ietwat aangepaste uitvoering zorgen voor een kwaliteitsweergave van een audio-installatie in plaats van de genormaliseerde HiFi-weergave. Dit rumble- en ruisfilter maakt gebruikt van Bessel-filter techniek. Dit betreffen zogenaamde derde-orde filters, waarvoor geldt dat de karakteristiek in het spergebied met een helling van 18 decibel per octaaf verloopt ofwel 60 decibel per frequentiedecade. De opbouw van de schakeling (we bespreken het Linker-kanaal, welke bovenaan in de schakeling staat) bestaat uit een cascade-schakeling van een hoogdoorlaat(rumble)-filter (links in de schakeling) en een laagdoorlaat(ruis)-filter (midden in de schakeling). De beide filters worden direct gevolgd door super emittervolgers(T1,T2,R5,R6 en C4) en (T3,T4,R13,R14 en C8). Via deze schakelwijze is een zeer lineaire (vervormingsvrije) schakeling gerealiseerd, welke een zeer lage uitgangsimpedantie en een zeer hoge ingangsimpedantie heeft. Voor de bij tegengekoppelde nodige verkrijging van de stabiliteit, zijn de condensatoren C4 en C8 toegevoegd. De waarden van de frequentie-bepalende componenten van het hoogdoorlaat-filter (R1 t/m R4 en C1 t/m C3) geven een grens-frequentie van ongeveer 25 Hertz bij een ingangsimpedantie van 100 Kohm. Wanneer u de grensfrequentie wilt verhogen of verlagen, kan dit worden gerealiseerd door de waarden van (C1 t/m C1)te verhogen of verlagen. De grensfrequentie voor het laagdoorlaat-filter heeft via schakelaar(S1) een omschakelbare uitvoering. In de getekende stand, staan de weerstanden R7 en R10 parallel alsook de combinaties (R8/R11 en R9/R12) hierdoor ontstaat ook voor dit filter een grensfrequentie van 25 Hertz. Wanneer schakelaar S1 omgeschakeld wordt, is de grensfrequentie ongeveer 10 kiloHertz. Wanneer het omschakelbare 10 kHz, gedeelte van het laagdoorlaat(ruis)-filter als ongebruikt/overbodig ervaren gaat worden, kunt u de schakelaar(S1) en de weerstanden(R10,R11 en R12) laten vervallen. De weerstanden(R7,R8 en R9) dienen dan wel als waarde 1,8 kOhm te krijgen in plaats van 3,9 kOhm. Direct onder het linker-kanaal van het rumble-ruis-filter staat de uitvoering voor het rechter-kanaal. Dit kanaal is gelijkwaardig aan het linker-kanaal, waarbij alle componenten een letter A als toevoeging hebben gekregen (met uitzondering van de IN- en UIT-gangs tulp-chassisdelen. Zoals u wellicht opvalt, zijn voor de voeding van de stereo-uitvoering twee aansluitpunten gebruikt, namelijk PLUS en PLUS' dit is gedaan om in het geval van een mono-gebruik, geen extra losliggende positieve voedingslijn te hebben. Ook ontbreekt een "0"-aansluitpunt, dit is het massa-symbool. Het massa-symbool komt in de printlayout terug als een soldeervlak direct naast de massa-kant van weerstand R15.
0046.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.w
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster