Schakeling is geplaatst op 02 april 2012
Benaderingsschakelaar.
Deze benaderingsschakelaar is als basis-schakeling te gebruiken voor bijvoorbeel een vermogensschakelaar met optische koppling, waarbij de bediening via de hand (benadering van een metalen oppervlak)plaats kan vinden. Het metalen oppervlak, bestaat uit twee losse metalen platen van ongeveer 15x15 centimeter, welke met een tussenruimte van 5 millimeter tegen elkaar geplaatst worden. De onderste van de twee platen dient via een afgeschermde draad te worden verbonden met het aansluitpunt ONG omdat het de ongevoelige kant betreft. De bovenste plaat is de gevoelige kan, en wordt op dezelfde wijze verbonden met aansluitpunt GEV. Via deze twee platen is een condensator gerealiseerd welke in het meekoppelcircuit van de als oscillator geschakelde OPAMP(IC1) opgenomen is. De mate van tegenkoppeling is via instelpot(P1) instelbaar. De FET-transistor(T5) maakt deel uit van het Amplitude-Stabilisatie-Systeem verder op als ASS aangeduid. De aanwezigheid van condensator(C6) zorgt voor een vertragende werking, waardoor langzame variaties van de lucht tussen beide metalen platen geen effect op de schakeling hebben. Wanneer een hand de gevoelige plaat nadert, zal de meekoppeling afnemen. Langzame capaciteit-verschillen zullen door het ASS gecompenseerd worden. Snelle veranderingen zullen de oscillator doen afslaan, waardoor het gelijkspanning-niveau welke door de enkelfasige gelijkrichting van dioden(D5 en D2) is ontstaan zal verminderen. Ten gevolge van deze spanningsverlaging, zullen de als Schmitt-trigger geschakelde transistoren(T4 en T3) omschakelen. De steile flank welke via de collector van transistor(T3) optreedt, laat de als Flip-Flop ingestelde transistoren(T2 en T1) omklappen. Door het omklappen van de flip-flop zal een andere LED 1 of 2 oplichten. Op deze wijze is een naderingsschakelaar gerealiseerd. Om nu een bepaald vermogen te kunnen schakelen kunt u LED1 en/of LED2 via bijvoorbeeld een LDR een optische koppeling geven. De LDR kan bijvoorbeeld in een TRIAC-schakeling als sturing gebruikt worden. Omdat er legio methoden zijn om dit fysiek uit te voeren, is dit NIET in de schakeling meegenomen. De schakeling laat dus aan de hand van benadering van de metalen platen LED1 of LED2 oplichten. Het opgenomen vermogen van deze schakeling ligt op ongeveer 350 milliAmpére.
0042.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster