Schakeling is geplaatst op 1 april 2012
Pseudo Quadro-adapter voor audio-signalen.
Via een stereo basisbreedteregelaar is van een stereo signaal een pseude-quadro signaal te maken. Op deze wijze, is de geluisweergave in een kamer ruimtelijk te maken. Deze schakeling werkt als volgt: Op de aansluitpunten IN-L en IN-R wordt een stereo audio-signaal aangesloten. Dit signaal kan het beste direct vanaf de voorversterker of de hoofdtelefoon-uitgang van de geluids-installatie worden afgenomen. Via de ingangscondensatoren(C3 en C12) komt het signaal op de basis van transistor (T1 en T2). Deze transistor(T1 versterkt niet, maar draait het signaal 180º (op zijn collector) of draait het signaal 0º (op zijn emitter). Op de emitter van transistor(T1) staat dus het signaal Rechts en op de collector van transistor(T2) staat het signaal -Links. Via de mengweerstanden(R7 en R19+P2) worden deze twee signalen bij elkaar gevoegd, zodat op het testpunt(TPA) het signaal Rechts-Links komt. Hetzelfde geldt voor het testpunt(TPB), hier staat de som van het signaal Links-Rechts. De transistoren(T3 en T4) versterken de beide nieuwe signalen, met een factor welke via de instelpotmeters(P3 en P4) kunnen liggen tussen 2 tot 20 maal. Met de signalen welke beschikbaar zijn op de aansluitpunten(UIT-L-R en UIT-R-L) kan rechtstreeks een tweede eindversterker gestuurd worden. Deze tweede versterker kan een lager vermogen afgeven dan de versterker die de normale Links en Rechts signalen weergeeft. Dit komt omdat deze Pseudo quadro-adapter alleen frequenties welke boven 100 Hertz liggen zal doorlaten. Dit is een werkbare situatie omdat oren van de mens, alleen richtingsgevoelig zijn voor hogere frequenties. De afregeling van de Pseido quadro-adaptor kan als volgt worden uitgevoerd: Via een MONO-signaal op de ingang worden de instelpotmeter(P1 en P2) zo ingesteld dat er nagenoeg GEEN signaal meer aan de uitgang van de Pseudo quadro-adapter verschijnt. Op de twee aansluitpunten C en D kunt u een enkelpolige schakelaar toevoegen, waardoor er wanneer deze OPEN staan er GEEN audio-signaal gemengd kan worden. U heeft op die manier een keuze-schakeling gemaakt, waarbij de keuze STEREO of Pseudo-QUADRO omvat.
0041.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster