Schakeling is geplaatst op 31 maart 2012
Digitale vierkanaals-schakelaar voor de oscillioscoop.
Deze vierkanaals-schakelaar is een goed hulpmiddel, bij het vergelijken van digitale signalen op een oscillioscoop. De hier beschreven schakeling is een digitale schakelaar welke als Chopper bedoeld is. De benodigde chopper-frequentie wordt opgewekt door een als oscillator geschakelde Schmitt-trigger(IC1a). De oscillatie-frequentie is bij de gegevens componentwaarden ongeveer 2,5 MHertz. Omdat hier een vierkanaals-apparaat toegepast wordt, zal de chopper-frequentie op ongeveer 600 KHertz liggen. Het via (IC1a) verkregen osccillatorsignaal wordt rechtstreeks aan een vierdeler(IC4B en IC4A) toegevoerd, waarvan de kanaalkeuze-signalen worden afgeleid. Via die signalen, worden de poorten (IC2a,IC2b,IC2c en IC3b) sequentïeel ingeschakeld. Het signaal van de ingeschakelde poort, wordt via poort(IC3a) toegevoerd aan de emitter van transistor(T1). Deze als stroombron geschakelde transistor, bepaalt met behulp van de uitgangstoestand van de vierteller en het signaalniveau de positie van de elektronenstraal op de oscillioscoop-buis. Zonder ingangssignaal op de vier ingangen (IN_1 t/m IN_4) zullen er vier horizontale lijnen op de oscillioscoop geschreven worden. De hoogte van iedere lijn zal worden bepaald door de spanning welke over weerstand(R7) staat. De spanning over R7 is afhankelijk van de door middel van weerstanden(R2) t/m (R6) ingestelde stroombron. De de hier gebruikte waarden, is de uitgangsspanning op aansluitpunt(UIT) ongeveer 4,6 Volt. De logische signalen hebben een amplitude van ongeveer 50 milliVolt. Bij sommige oscillioscopen zal het bereik van de verticale positieregelaar onvoldoende zijn, om alle signalen binnen het beeld te plaatsen. Wanneer dit het geval is, kunt u weerstand(R7) vervangen door een instelpot van 470 Ohm. Via deze instelpot kunt de beschikbare 70 milliVolt per kanaaal verhogen tot maximaal 250 milliVolt. Als consequentie zal de schakelsnelheid van de schakeling wel worden verkleind. Er moet altijd voor worden gewaakt, dat transistor(T1) in VERZADIGING komt, omdat dit de schakeltijd en weergave van de signalen nadelig zal beïnvloeden. Wanneer u digitale signalen van een zeer hoge frequentie wilt vergelijken, dient de oscillatiefrequentie verlaagd te worden. U kunt hiervoor de waarde van condensator(C1) vergroten naar 10 of 100 nF. De signalen zullen dan niet meer in stukjes worden gehakt, maar sequentïeel op de oscillioscoop-buis geschreven worden. Om een juiste fase-relatie te houden,moet één van de signalen als externe triggerbron op de oscillioscoop worden gebruikt.
0040.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster