Schakeling is geplaatst op 28 maart 2012
Ultrasoon-zender en Ultrasoon-ontvanger.
Deze schakeling bestaat uit twee delen, namelijk een Ultrasoon(32,8 kHertz)ZENDER en een Ultrasoon(32,8 kHertz)ONTVANGER. Omdat het geluid van ultrasoon voor een mens niet hoorbaar is, kan deze combinatie goed dienen voor beveiligings-doeleinden. Wanneer het ultrasoon-signaal welke steeds tussen Zender en Ontvanger aanwezig is, wordt verstoord zal in de ontvanger direct een relais(RE) omklappen. Wanneer op het relaiscontact een signaalgever is aangesloten, is de beveiliging van een opject gerealiseerd. Beschrijving: de ZENDER welke linksbovenin (welke een aparte print, en een aparte 12 Volt voeding moet krijgen) staat afgebeeld omvat een tweetraps oscillator welke een frequentie van ongeveer 34 kHertz zal opwekken. Dit ultrasoon-signaal zal via de transmitter UIT de te beveiligen ruimte ingestuurd worden. Omdat de zender compact te bouwen is, kan deze op kleine plaatsen verstopt worden. LET OP: de transmitter (UIT) welke in de vorm van een microfoon-kapsel is uitgevoerd, dient dusdanig in een behuizing te zijn gemonteerd dat de bovenkant iets door de behuizing steekt. Hierdoor kan het ultrasoon-signaal optimaal verstuurd worden. De ontvanger vangt via de reciever(IN) het ultrasoon-signaal op en wordt versterkt via de trap T3/T4, waarbij de gevoeligheid via instelpot(P1) ingesteld kan worden. Het gedetecteerde en versterkte signaal wordt toegevoerd aan een flip-flop (T6/T7). Na de flip-flop volg nogmaals een versterkertrap (T8) welke rechtstreeks een relais(RE) aanstuurt. Via het relais kan een signaal/alarm-gever ingeschakeld worden. Op te bepalen of de schakeling actief is, dient de LED. Via schakelaar(S1) kan de ontvanger worden GERESET en via schakelaar(S2) wordt de ontvanger ACTIEF gezet. Ook voor de ontvanger geldt, dat de reciever(IN) iets boven de behuizing uitsteekt. Daarnaast is het ook enorm belangrijk om de twee schakelaars dusdanig te plaatsen, dat bediening ervan niet zorgt voor inschakeling omdat de ultrasoon-signaal-lijn doorbroken wordt. De stoomopname voor de zender is ongeveer 250 milliAmpére en voor de ontvanger is een 12 Volt voeding met een vermogen van ongeveer 500 milliAmpére. De afstand tussen zender en ontvanger is met ongeveer 4 meter (rechte lijn) nog goed werkend gebleken.
0039.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
OPMERKING: de condensator C6 is een SMD-uitvoering, welke via draadjes vanaf de componenten-kant door de groene soldeervlakken(nabij het component)lopen om zo met de printspoor-kant te kunnen worden verbonden . Deze verbindingsdraadjes zijn BLAUW weergegeven, eveneens als de aansluitingen van de SMD-componenten.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster