Schakeling is geplaatst op 28 maart 2012
Mono eindversterker voor minimaal 20 Watt geluidsvermogen.
MONO versterker, waarvan de eindtrap in klasse A geschakeld staat met dien verstande dat de ruststroom toeneemt met toenemende uitsturing. Het onderscheid tussen klasse A en klasse B omvat met name het rendement en de vervorming van de versterkers. In een klasse A versterker ontbreekt elke vorm van crossover vervorming. Evenals bij een buizenversterker neemt de vervorming lineair toe naarmate de uitsturing hoger is. De keerzijde is wel dat het rendement ten opzichte van een klasse B versterker lager is. De versterker in deze schakeling neemt bij een voedingsspanning van 44 Volt een ruststroom van ongeveer 970 milliAmpére op. Het minimale uitgangsvermogen van deze versterker is 15 Watt bij 8 ohm en 20 Watt bij 4 ohm. De harmonische vervorming blijft onder 0,1%. De ingangsgevoeligheid is ongeveer 360 milliVolt voor 15 Watt in 8 ohm en ongeveer 300 millivolt voor 20 Watt in 4 ohm. De ingangsimpedantie van de eindversterker is ongeveer 150 Kohm. OPGELET: de waarde van condensator(C13**) is afhankelijk van de uitgangsimpedantie van de te gebruiken voorversterker welke op de tulp-bus INGANG aangesloten wordt. Wanneer de uitgangsimpedantie 1 Kohm bedraagt, is de waarde 6,8 nF. Bij een uitgangangsimpedantie van 2 Kohm, is de waarde 3,3 nF (voor iedere Kohm hogere uitgangsimpadantie halveert de capaciteit van C13**). De schakeling is kortsluitvast uitgevoerd, en bij een kortsluiting aan de uitgang zal de versterker 1,6 Ampére stroom trekken. Via instelpot(P1) dient de middenspanning op het knooppunt (R9 en R11) op ongeveer 21 Volt ingesteld te worden. De eindtransistoren (T4, T5, T6 en T7) DIENEN van een voldoende groot koellichaam voorzien te worden. De voeding van de schakeling voldoende zwaar te zijn en ongeveer 2,3 Ampére stroom kunnen leveren.
0038.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster