Schakeling is geplaatst op 26 maart 2012
Knipperlicht 12 Volt/1 Ampére.
Deze schakeling maak gebruik van een (ondermeer via https://www.buerklin.com) te verkrijgen LM395. Deze kortsluitvaste in een TO220 omhulling geplaatste VERMOGENS-transistor, leent zich voor uiteenlopende toepassingen. Hier is deze supertransistor in een knipperschakeling gebruikt, welke goed toepasbaar is als alarm-knipperlicht in een auto. De knipperfrequentie wordt bepaald door het RC-netwerk(R4/C1). De hier gebruikte component-waarden genereren een knipperfrequentie van 1 maal per seconde. Verhoging van de waarde(C1) geeft een langzamere knippersnelheid en verlaging van de C1-waarde een versnelde knipperfrequentie. De gebruikte 12 Volt gloeilamp dient een vermogen van ongeveer 10 of 12 Watt te hebben. De warmteontwikkeling van transistor(T1) dient middels een koelblok voor TO220-behuizingen afgevoerd te worden. LET OP ! gebruik wel een mica isolatieplaatje tussen koelblok en transistor, omdat de emitter van de transistor met de behuizing verbonden is.
0036.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster