Schakeling is geplaatst op 23 maart 2012
Stabiele FM-afregelgenerator.
Hobbyïsten die FM-ontvangers bouwen, bezitten niet altijd apparatuur waarmee de meestal complex uitgevoerde ontvangers "doorgefloten" kunnen worden, wanneer deze op één of andere wijze niet blijken te functioneren. Een relatief goedkope afregeloscillator waarmee doorfluiten mogelijk is, blijkt een welkome aanvulling op het instrumentarium van de hobbyïïst te zijn. In deze FM-afregelgenerator wordt de eigenlijke generator gevormd door een via een keramisch filter gekoppelde multivibrator welke oscilleert op een frequentie waarbij de door het filter veroorzaakte fasedraaiing 0º is. De FM-modulatie vindt plaats met behulp van een Varicap-diode(VD1), waarbij als signaalbron gebruik kan worden gemaakt van een externe LaagFrequente signaalgenerator (aan te sluiten op BNC-bus IN). De in deze schakeling gebruikte afregelgenerator blinkt uit door de stabiliteit en levert een oscillatiesignaal met een frequentie welke exact gelijk is aan die welke door middel van een gekleurde stip op het filter is aangegeven. De frequentiezwaai van dit ontwerp is relatief klein, namelijk 1,3 kHertz bij 10,7 MHertz en dus ongeveer 13 kHertz bij de (goed hoorbare) tiende harmonische van 107 MHertz. Een goede FM-MF-versterker moet het 10,7 MHertz signaal met de lage zwaai echter nagenoeg ruisvrij kunnen verwerken. Deze afregelgenerator is in eerste instantie bedoeld om 10,7 Mhertz MF-versterkers af te regelen, echter het Hoog Frequent uitganssignaal bezit ook dermate veel harmonischen dat ook de tuner doorgefloten kan worden. Wel zijn dan de achtste(85,6 MHz), de negende(96,3) en de tiende(107 MHz) van het 10,7 MHertz signaal van belang.
0035.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
OPMERKING: de varicap-diode VD1 is een SMD-uitvoering, welke via draadjes vanaf de componenten-kant door de groene soldeervlakken(nabij het component)lopen om zo met de printspoor-kant te kunnen worden verbonden . Deze verbindingsdraadjes zijn BLAUW weergegeven, eveneens als de aansluitingen van de SMD-componenten.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster