Schakeling is geplaatst op 23 maart 2012
Besparend Relais
Veelal wordt er voor een schakeling waarin een Relais(RE) toegepast is, een hogere spanning gebruikt dan de eigenlijke schakeling nodig heeft. Het Relais trekt pas aan bij een nominale voedingsspanning, welke de relaisspoel voor dat type nodig heeft. Om een relais wat éénmaal aangetrokken is, in deze toestand te behouden kan worden volstaan met een lagere spanning dan de voorgeschreven spanning. Het relais zal goed blijven functioneren, wanneer er een voorziening wordt getroffen om de spanning op het moment van inschakelen hoger te maken dan de voorgeschreven spanning. Deze schakeling voorziet in die voorwaarde en is geschikt voor relaisschakelingen die maximaal 100 milliAmpére opnemen, terwijl de voedingsspanning lager dan 25 Volt moet zijn. Deze schakeling geeft twee voordelen: Ten eerste zal het relais aanzienlijk minder energie verbruiken, omdat de spanning gehalveerd wordt is het opgenomen vermogen 25% lager. Ten tweede, is een bepaald relais nu inzetbaar bij eigenlijk te lage spanningen (denk hierbij aan bijvoorbeeld een 6 Volt relais, welke nu perfect werkt in een 5 Volt TTL-voeding). Werking van de schakeling: de schakeling dient aangesloten te worden op een voedingsspanning waarvan zeker is dat het relais nog niet afvalt (in dit geval 12 Volt wat lager/hoger zijn tot maximaal 24 Volt). Zolang schakelaar(S1) open staat, zal condensator(C1) worden geladen via weerstand(R1) tot aan de voedingsspanning. weerstand(R2) ligt aan de voedingsspanning, waardoor transistor(T1) NIET zal geleiden. Wanneer schakelaar(S1) gesloten wordt, zal de basis van de transistor(T1) via werstand(R1) aan massa komen te liggen. Transistor(T1) raakt in geleiding en zal er een stroom gaan lopen door de relaisspoel. Omdat tegelijkertijd met het sluiten van schakelaar(S1) de PLUS-kant van de opgeladen condensator(C1) aan massa komt te liggen zal de MIN-kant van de condensator(C1) op negatief potentiaal komen te liggen. De spanning over de relaisspoel(RE) komt hierdoor op dubbele voedingsspanning, waardoor het relais zal aantrekken. Nu zult u denken, ja da's handig maar het omschakelen van schakelaar(S1) blijft handmatig en gaat dus niet werken in bijvoorbeeld een TTL-voeding. Klopt, dus kan binnen een electronisch schakeling de functie van schakelaar(S1) worden vervangen door de electronische uitvoering van een schakelaar, ook wel TRANSISTOR genoemd. Wanneer schakelaar(S1) vervangen gaat worden door een stuur-transistor en dan maak een NPN of PNP uitvoering niet uit vanuit een bestaande schakeling, is ook dat obstakel verleden tijd.
0034.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster