Schakeling is geplaatst op 18 maart 2012
Stabilisatie-schakeling met 0,1...50 Volt / 1 Ampère uitgang.
Deze stabilisatie-schakeling valt op door het grote bereik van de uitgansspanning, waarbij een goede stabilisatie gewaarborgt is. De uitgangsspanning verandering welke bij een belastingvariatie van 0 tot 1 Ampère optreedt, bedraagd slechts 0,005 procent. De ruisspanning is aan de uitgang kleiner dan 250 microVolt. Omdat grote spanningsbereik wordt ondermeer verkregen door toepassing van het CA3130 Integrated Circuit, welke bij een ingangsspanning van 0 Volt nog goed werkt. Via dit Integrated Circuit is het mogelijk om de uitgangsspanning tussen de klemmen PLUS en NUL tot 0,1 Volt terug te brengen. Om een het bereik naar boven te vergroten, worden de eindtransistoren (T1,T2 en T3) niet rechtstreeks via het Integrated Circuit gestuurd, maar via transistor(T4). Vanwege het feit dat op de ingang (klemmen +55v en 0) een spanning van 55Volt aangesloten mag worden, is het zeer van belang dat alle transistoren hierop zijn berekend. Vanwege de hoge versterking van IC2 en transistor(T4) is de stabilisatie uitstekend. De beide transistoren(T1 en T2) zijn als darlington geschakeld en zorgen voor een voldoende grote stroomversterking. Transistor(T3) functioneert als stroomberenzing, in samenwerking met potentiometer(P1). Via potentiometer(P1) is een stroombegrenzing van maximaal 0,6 Ampère tot geen begrenzing regelbaar. De uitgangsspanning van de stabilisatie-schakeling wordt via aansluiting(pin 3) van IC2 vergeleken met de referentiespanning welke op (pin 2) van IC2 aangeboden wordt. Omdat de uitgansspanning hoger kan worden dan de maximaal toelaatbare spanning op ingang(pin3) van IC2 is er een spanningsdeler(R6/R8) toegepast. De referentiespanning kan via potentiometer(P2) worden ingesteld, u dient hiervoor een goede(ruisarme) potentiometer te gebruiken, omdat alle ruis op dit punt, rechtstreeks aan de uitgang van de stabilisator doorgegeven wordt. De temperatuur-gecompenseerde referentiespanning wordt via Integrated Circuit(IC1) gemaakt. Dit IC bevat een transistor-array bestaande uit vijf transistoren, waarbij er vier van de transistoren als diode of zenerdiode ingezet worden. De vijfde transistor verlaagd de uitgangsimpedantie van het referentie-circuit. Dit referentie-circuit verzorgt tevens een lagere voedingsspanning voor IC2, om die reden MOETEN beide IC's in de schakeling aanwezig zijn wanneer er voedingsspanning op de stabilisatie-schakeling gezet wordt. Indien u de voedingsspanning inschakeld zonder IC1, zal IC2 het ONHERROEPELIJK begeven (brandt letterlijk uit de schakeling).
0032.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster