Schakeling is geplaatst op 17 maart 2012
Electronisch snaar instrument.
Via deze schakeling kan de aanslag van een snaar vrij nauwkeurig geïmiteerd. Zolang drukknop(S1) niet ingedrukt wordt, zijn de transistoren(T3 en T4) in geleiding, zodat het signaal van de astabiele multivibrator welke is opgebouwd rond de transistoren(T1 en T2) kortgesloten is. Wanneer de drukknop(S1) ingedrukt wordt, zal direct het oscillatoe-signaal worden doorgelaten omdat transistor(T5) in geleiding wordt gestuurd. Op hetzelfde moment zal condensator(C5) door het kortstondig in geleiding komen van Transistpr(T6) ontladen. Hierdoor spert transistor(T4). Het signaal dat beschikbaar is aan de UITGANG, zal na verloop van tijd uitdoven omdat condensator(C5) weer opgeladen raakt. Wordt de drukknop(S1) losgelaten voordat het signaal geheel uitgedoofd is, dan zal het signaal direct onderdrukt worden omdat transistor(T3) weer in geleiding komt. Met deze schakeling kan slechts één signaal(toon) opgewekt worden, waarvan de frequentie instelbaar is via potentiometer(P1) Door meerdere van deze schakelingen via weerstanden aan elkaar te koppelen, kan een orgel worden gemaakt. Wanneer u het signaal welke beschikbaar komt op aansluitpunt(UITANG) op de ingang van een versterker aansluit, is de Snaar/TOON hoorbaar te maken.
0031.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster