Schakeling is geplaatst op 13 maart 2012
Eenvoudige netvoeding 11,3 Volt / 0-160 milliAmpère.
Een eenvoudige netvoeding, welke werkt met een zenerdiode en regelschakeling als spanningsstabilisatie. Zoals uit het schema is af te lezen, wordt de 15 Volt secundaire wisselspanning vanaf de transformator rechtstreeks via de brugcel(BC) gelijkgericht en afgevlakt door condensator(C). Uit de beschikbare gelijkspanning, wordt via een 12Volt zenerdiode een relatief constante stuurspanning voor de transistor(T) gehaald. De transistor staat als regelschakeling geschakeld, waarbij deze tegelijkertijd vergelijkt, versterkt en instelt. De spanningsinstelling wordt via de Vollector-Emitterkrig verzorgd, en werkt als regelweerstand waarover steeds het verschil tussen de IN- en UIT-gangsspanning wordt weggewerkt. Weerstand R1 vermindert de dissipatie, welke ontstaat bij grotere spanningsverschillen of een te grote stroom. Deze moeten door de transistor(T) worden verwerkt. Weerstand R2 neemt van de verwerking een deel voor zijn rekening. Om de transistor geleidend te laten werken, zal er een spanning van 0,7Volt over de basis-emitterdiode komen te staan. Waardoor de beschikbare spanning op het aansluitpunt PLUS zal uitkomen op 12(zenerdiode)-0,7(Ube)= 11,3 Volt. Indien er een germanium-uitvoering van transistor(T) gebruikt gaat worden, zal de spanningval aan de uitgang 0,2 Volt zijn.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!
0028.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster