Schakeling is geplaatst op 11 maart 2012
Negatieve spanning uit transformator met één enkele wikkeling.
Een negatieve spanning kan vaak grote diensten bewijzen in versterkers en gestabiliseerde netvoedingen. Meestal worden hiervoor transformatoren genomen die twee identieke secundaire wikkelingen bezittten. Deze schakeling maakt gebruik van één wikkeling, waarbij een tweetal extra dioden(D1 en D2) en condensatoren(C2 en C3) in de negatieve spanningslijn voorzien. De werking is als volgt: tijdens de eerste halve periode van de trafospanning zal condensator(C1) worden opgeladen via de brugcel(BC) en condensator(C2) via diode(D1). Tijdens de tweede halve periode zal condensator(C1) worden opgeladen door de brugcel(BC), diode(D1) is hierbij gesperd zodat condensator(C2) niet meer bijgeladen zal worden. Wanneer de brugcel(BC) in geleiding komt, ligt condensator(C2) met zijn pluskant aan de NUL-leiding zodat condensator(C3) via diode(D2)en vanuit condensator(C2) zal worden opgeladen. Deze laadstroom loopt in omgekeerde richting door de brugcel(BC). Om de brugcel(BC) in geleiding te houden moet de stroom door de brugcel(BC) in doorlaatrichting groter zijn dan de laadstroom van condensator(C3). Dit betekent dat de belasting van de negatieve spanning ALTIJD kleiner moet zijn dan de belasting van de positeive spanning. Wanneer de belastingen gelijk zijn, dan kan parallel aan condensator(C1) een lampje worden geplaatst, die ongeveer 50 millière stroom opneemt. De functie van het lampje kan ook een CONTROLE zijn, zodat u kunt zien dat er spanning beschikbaar is. Indien dit lampje standaard ingebouwd wordt, voldoet u altijd aan de voorwaarde van ongelijke belasting van de twee spannings-lijnen.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!
0026.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster