Schakeling is geplaatst op 10 maart 2012

Precisie alarm voor TE HOGE gelijkspanningen (boven 5 Volt).

Deze schakeling geeft een alarm (oplichten van een LED), wanneer een meetspanning (hoger dan 5 Volt) boven de referentie-waarde uitkomt. De gebruikte OPAMP(IC1) is hier als een spanningsvergelijker met open-loop ingesteld. De via zenerdiode(ZD1) verkregen 5 Volt spanning, wordt als referentie-spanning via potentiometer(P1) naar de NIET-inverterende ingang(pin 3) van de OPAMP(IC1) gebracht. Potentiometer(P1) is nodig om de referentie-spanning EXACT op 5 Volt te regelen. De drempel(meet)spanning wordt tussen de inverterende(pin2) ingang van IC1 en massa(0) gezet. De werking is zo dat de uitgang(pin 6) van de OPAMP in positieve verzadiging transistor(T1) in spertoestand en daarmee de LED uit zal houden, wanneer de drempel(meet)spanning op de inverterende ingang een iets minder is dan de 5 Volt referentiespanning. Transistor(T1) zal worden open gestuurd en daarmee zal de LED gaan oplichten, wanneer de drempel(meet)spanning op de inverterende ingang iets hoger is dan de 5 Volt referentiespanning. Weerstand R3 welke in serie met de drempel(meet)spanning staat en de impedantie (10Kohm) van de inverterende ingang maken het mogelijk de schakeling zo in te stellen dat deze omklapt bij iedere gewenste spanning welke boven de 5 Volt referentiespanning komt. Deze schakeling is erg gevoelig en zal een verwaarloosbare hysteresis vertonen. Omschakelafwijkingen van 0,5% kunnen eenvoudig verkregen worden. Voor een optimale nauwkeurigheid zullen òf de voedingsspanning òf de zener-referentiespanning VOLLEDIG moeten worden gestabiliseerd.
0025.png

Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster