Schakeling is geplaatst op 30 november 2003

Schakeling AANGEPAT op 04 maart 2012

NOOD-knipperinstallatie te gebruiken op een OLDTIMER-automobiel.
De hedendaagse auto's zijn over het algemeen standaard voorzien, van een installatie om de richtingaanwijzer-verlichting na indrukken van een drukknop tegelijk in een knipper-patroon te laten oplichten om GEVAAR aan te geven. Oldtimers hebben deze fuctie meestel niet, deze schakeling voorziet in zo'n installatie met minimale ingrepen in het automobiel zelf. De schakeling maakt gebruik van een algemeen gebruikt timer-IC1 de 555. Alhier is middels de weerstand(R2) en condensator(C2) combinate een knippertijd verkregen via de formule: T=R(in megaohm) x C(in µF) x 0,69. In dit geval T=0,301x22x0,69=4,57seconden. De timer kan worden getriggerd en gereset op de negatieve flank van een signaal. Op deze wijze wordt de NOODknipper-installatie ingeschakeld door het éémalig indrukken van de drukknop-schakelaar(S1), omdat de trigger-ingang(pin 2) van het timer-IC1 aan massa gelegd wordt zal de cyclus worden gestart en continu na afloop van de knippertijd worden herstart onafhankelijk van hoelang triggeringang(pin 2) van het IC1 aan massa ligt. Direct tijdens starten van de cyclus zal uitgang 3 van het timer-IC1 HOOG worden, en het relais(RE) doen aantrekken waardoor de aangeloten gloeilampen zullen oplichten. Indien u de cyclus af wilt breken, omdat het gevaar geweken is, volstaat het éénmalig indrukken van de drukknop-schakelaar(S2) waarmee de schakeling GERESET kan worden. Deze reset-functie wordt uitgevoerd omdat tijdens indrukken van (S2) de reset-ingang (pin 4) van het IC1 aan massa gelegd wordt. De uitgang (pin 3) van het IC1 zal direct LAAG worden en het relais zal afvallen, waardoor de aangesloten gloeilampen gaan doven en dit blijven.
0021.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster