Schakeling is geplaatst op 04 maart 2012

Basisschakeling zelfuitschakelend alarm met PANIEK-uitbreiding.

Deze schakeling omvat de bassisschakeling van het " Eenvoudig zelfafschakelende alarm " in deze hoofdgroep. Het basisprincipe van deze schakeling komt overeen met eerder genoemde schakeling, en bevat een zogenaamde PANIEK-uitbreiding. Een zwak punt in de schakelingen " Zelfhoudend inbraakalrm "en " Zelfafschakelend inbraakalarm " is, dat de eigenaar geen bescherming geboden wordt tegen inbrekers die hun slag slaan op het moment dat het inbraakalarm BUITEN-werking is gesteld. Een oplossing hiervoor is een aantal in serie geschakelde verbreek-contacten welke op diverse inbraak-gevoelige plaatsen aangebracht kunnen worden. Deze zogenaamde PANIEK-schakelaars zijn in deze schakeling herkenbaar als schakelaar (S5A, S5B en S5C), u kunt het aantal paniek-schakelaars eenvoudig uitbreiden als het maar een gesloten in serie geschakelde kring is. Op deze wijze is een continu waakzaam zelhoudend alarmsysteem handmatig in werking gesteld worden. De PANIEK-uitbreiding kan eenvoudig aan beide eerder genoemde alamschakelingen worden toegevoegd. De uitbreiding omvat een extra CMOS-integrated circuit(IC2) waarvan de poorten (IC2a en IC2b) als bistabiele multivibrator zijn geschakeld. Het IC is met een VAST aanwezige 12 Volt voedingslijn verbonden. De uitgang (pin 4) is via diode(D3) en weerstand(R11) verbonden met de schakeltransistor(T1) zodat via deze lijn het relais(RE) en daarmee het alarm ingeschakeld kunnen worden. Ten opzichte van de twee andere inbraakalarm-schakelingen, is diode(D2) in serie geplaatst met weerstand (R5). Op deze wijze kunnen beide delen van de schakelaar elkaar NIET beïnvloeden. In rust is de uitgang IC2(pin 4) van de bistabiele multivibrator LAAG en is het alarm ACTIEF maar niet in werking met betrekking tot de signaalgever(s). Zodra een van de PANIEK-schakelaars(S5) geopend worden, zal de bistabiele multivibrator omklappen naar HOOG. Hierdoor wordt de schakeltransistor(T1) opengestuurd, en zal relais(RE) aantrekken waardoor de signaalgever(s) in WERKING treden. Is het alarm eenmaal in werking gezet, dan kan het alleen worden UIT-gezet via de RESET-schakelaar(S6) kortstondig in te drukken. Deze PANIEK-uitbreiding heeft tot gevolg dat de opgenomen ruststroom nu ongeveer 1,5 microAmpére zal bedragen. De reden dat er een TWEEDE Integrated Circuit is toegevoegd, terwijl er nog twee poorten van IC1 ongebruikt zijn komt vanwege de voeding van de IC's. Omdat alle vier poorten in ieder IC werken via dezelfde voedingslijn (pin 14 en 7) en er hier twee poorten afzonderlijk uit de voedingslijn moeten kunnen worden genomen worden twee gelijkwaardige IC's toegepast. Het wisselcontact van het relais RE-NO, RE-NC en RE-MC kunnen een externe signaalgever inschakelen. LEt OP: de signaalgever(s) MOETEN een eigen vrijstaande voeding hebben, omdat anders een terugwerking op het alarm-systeem plaats kan vinden.
0020.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster