Schakeling is geplaatst op 19 november 2003

Schakeling is AANGEPAST op 03 maart 2012

Alternatieve VU-meter.

Het te meten signaal wordt aangesloten op de Tulp-bus INGANG, waarbij via instelpot(P1) het ingangssignaal regelbaar is. Het circuit rondom transistor(T1) dient als stroomversterking. De basisspaning van Transistor(T2) wordt via de zenerdiode(ZD1) op maximaal 5,6 Volt geregeld. Transistor(T2) is de schakelaar voor de als uitlezing gebruikte gloelamp. De mate van lichtopbrengst van de gloeilamp geeft de sterkte van het aangeleverde signaal weer. Deze schakeling is zeer goed inzetbaar op plaatsen waar een traditionele VU-meter in de vorm van een draaispoel-meter nagenoeg slecht afleesbaar is. De voorwaarde moet dan wel zijn, dat de mate van oplichten van de gloeilamp afdoende is om de signaalsterkte te kunnen beoordelen.

0018.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster