Schakeling is geplaatst op 02 maart 2012

Basisschakeling voor eenvoudig zelfhoudend inbraakalarm.

Het meest betrouwbare inbraakalarm is contactgestuurd. Het alarm treed in werking via micro-schakelaars of reed-schakelaars of contactstrippen, waarbij de uitvoering van de contacten erg divers kan zijn. De voeding zijn meestal batterij/accu uitvoeringen, waarbij de opgenomen ruststroom minimaal is. Vaak worden relais gebruikt, om een signaalgever in te schakelen. Deze basisschakeling voldoet aan alle eisen, en zal via andere schakelingen in deze hoofdgroep met diverse opties/uitbreidingen/beveiligingen uitgebreid gaan worden. Deze basisschakeling omvat een contactgestuurd zelfhoudend alarm, welke handmatig uitgezet moet worden of nadat de batterij/accu-voeding leeg raakt zal stoppen. De zelfhoudende functie is bereikt door de twee poorten van het IC1 (IC1a en IC1b)te schakelen als bistabiele multivibrator. De twee ongebruikte poorten van het IC1 (IC1c en IC1d) worden met de ingangen aan NUL gelegd, zodat het IC zal funtioneren zoals bedoeld. De werking van de bistabiele multivibrator is als volgt: Zijn uitgang (pin 4) wordt laag en blijft laag zodra er een positieve puls of spanning op de ingang (pin 5) wordt toegevoerd. Zijn uitgang (pin 3) wordt hoog en blijft hoog, zodra er een positieve puls of spanning aan de ingang (pin 2) wordt toegevoerd. De voeding voor de bistabiele multivibrator en de alarm-opneemschakelaars (S2 en S3) wordt toegevoerd wanneer Sleutelschakelaar S1 (in de printlayout een normale schuifschakelaar, omdat een sleutelmodel niet voorhanden was) wordt gesloten. Er van uitgaande dat alle ALARM-contacten (S2 MAAK en S3 VERBREEK) in getekende toestand staan. Wanneer S1 in de positie ACTIEF staat, zal de ingang (pin 2) van de bistabiele multivibrator door de spanningsdeler weerstand R1/R2 LAAG gehouden en zal er een korte positieve spanningspuls vanuit de voedingslijn over condensator C1 en R3-R4 op aansluiting (pin 5) van de bistabiele multivibrator worden toegevoerd. Hieruit volgt dat de uitgang van de bistabiele multivibrator LAAG zal zijn zodra S1 gesloten wordt. In deze situatie zal er geen basisstroom aan transistor T1 worden toegevoerd. De transistor blijft gespert waardoor het relais RE afgevallen is, en het alarm STANDBY staat. In deze standby-stand zal de schakeling ongeveer 1 microAmpére stroom trekken. De helft van deze stroom loopt door weerstand R1 en R2 en de rest als lekstroom via transistor T1. Het alarm treedt in werking, wanneer één van de aangesloten MAAK of VERBREEK-contanten van stand zal veranderen. In dit geval zal de spanning op aansluiting (pin 2) van de bistabiele multivibrator tot vlak aan de voedingslijn-spanning, en zal hierdoor omklappen. De uitgang (pin 3) wordt nu HOOG en zal HOOG blijven. De transistor T1 zal direct opengestuurd worden, en zorg dragen voor het AANTREKKEN van het relais (RE). Het alarm zal in WERKING blijven totdat via schakelaar S1 of leegraken van de batterij/accu de voedingsspanning wegvalt. Via het OM-schakelcontact van het relais kan, een willekeurige signaalgever ingeschakeld worden. U kunt hierbij denken aan een geluidsinstallatie die automatisch zal INSCHAKELEN of VERLICHTING wat gaat branden of ietst wat via een maak-contact is te bedienen. Schakelaar(S4) zal bij het omschakelen, direct het relais(RE) laten aantrekken om de signaal-gever in werking te laten treden. Omdat deze functie NIET-zelfhoudend is (gaat buiten de zelfhoudende basisschakeling om), zal bij een veel gebruikte brandalamering via een drukknop (na inslaan ruitje beschikbaar) heel even SIGNAAL worden gegeven, omdat het relais direct na loslaten drukknop weer afvalt. Het wisselcontact van het relais RE-NO, RE-NC en RE-MC kunnen een externe signaalgever inschakelen. LEt OP: de signaalgever(s) MOETEN een eigen vrijstaande voeding hebben, omdat anders een terugwerking op het alarm-systeem plaats kan vinden.
0017.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster