Schakeling is geplaatst op 29 februari 2012

1-kanaals lichtorgel voor 1300 Watt belasting.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke kunststof behuizing !!

Een 1-kanaals lichtorgel (aangesloten belasting licht in sterkte op afhankelijk van het ingangssigaal. Dit lichtorgel maakt gebruik van een spanningscomparator-schakeling als TRIAC-sturing. De triac is eigenlijk een electronische schakelaar, welke middels een tigger-signaal zeer snel en tegelijkertijd uniek kan schakelen. Het schema bestaat uit twee delen, namelijk bovenaan een volledige netvoeding. En daaronder het eigenlijke lichtorgel. De netvoeding is nodig om de +15 Volt en de -4 Volt voor het IC te leveren. Zoals in het schema aangegeven, komt via het chassisdeel 220V de netspanning de schakeling binnen waarbij ook direct de netspanning voor de BELASTING afgenomen is. Schakelaar S1 dient voor het inschakelen van de schakeling, waarbij na inschakeling het controlelampje NE2 zal oplichten. De glaszekering is ter beveiliging. De secundaire spanning van de transformator, zal via bruggelijkrichter BC1 worden gelijkgericht en via elko C3 afgevlakt worden. De weerstanden R6 en R7 verzorgen als spanningsdeler de benodigde -4 Volt voor het IC. De 15 Volt zenerdiode begrenst de voedingsspanning voor het IC op 15 Volt. Hiermeen is de netvoeding beschreven, nu het lichtorgel. Zoals rechtsonder in het schema zichtbaar, is een transformator(TR2) toegepast om de galvanische scheiding van het ingangssignaal en het lichtorgel te bewerkstellingen. In dit geval is een 1:1 type genomen, omdat er geen signaalsterkte opwerking nodig is. Via de twee aansluitpunten IN+ en IN- wordt een signaal vanaf 3 milliVolt aan de stuurkring van het lichtorgel aangeboden. Condensator C1 blokkeert een eventuele gelijkspanning op de positieve ingang van IC1. De negatieve ingang van IC1 is regelbaar via potmeter P1, hierdoor is een vorm van ingangssignaal-regeling. Het IC wordt toegepast als zijnde een oneindige versterking. Wanneer het verschil tussen de ingangen (3 en 2) 1 tot 2 milliVolt bedraagt, zal de uitgang (6) van het IC omklappen. Via de spanningsdeler (R2 en R3) wordt de schakeltransistor T1 gestuurd, welke op zijn beurt de TRIAC stuurt. De op de BELASTING aangesloten verlichting (maximaal 1300 Watt, zal afhankelijk van het ingangssignaal gaan oplichten, waarmee een lichtorgel een feit is. LET OP, de drie aansluitpunten voor de belasting (BEL-FASE, BEL-AARDE, en BEL-NUL) kunt u het veiligst als een opbouw wandcontactdoos op de behuizing van de schakeling plaatsen. U kunt dan namelijk het NEON-controlelampje (NE1 groen) keurig in de behuizing bouwen. De reden van controlelampje NE1, is de volgende: Voor de onsteking van een triac via een transistor moet worden gelet op het feit dat de 220V van het lichtnet verbonden is met massa. Het is dus mogelijk dat de FASE of de NUL van de netspanning aan massa ligt. Dit heeft geen invloed op de schakeling, echter kan er wel een potentiaalverschil van 220V tussen massa en aarde staan. De stuurelectronica kan ten opzichte van de aarde onder spanning staan, het NEON-lampje tussen FASE en AARDE controleert dat. Wanneer het lampje brandt, dan ligt de NUL aan massa, en is de stuurelectronica veilig. Brandt het lampje echter NIET, dan ligt de FASE aan massa.
0016.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke kunststof behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke kunststof behuizing !!

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster