Schakeling is geplaatst op 25 februari 2012

1000-Hertz generator.

Deze generator is zeer goed inzetbaar om bijvoorbeeld als morse-code generator gebruikt te worden. De generator zorgt voor een uitgangssignaal van 150mVolt bij een belasting van 1Kohm of hoger. Dit uitganssignaal is beschikbaar op de Tulp-aansluitbus UIT. De condensatoren C7 en C8, kunnen worden vervangen door n condensator van 320F 6,3Volt en de condensatoren C9 en C10, kunnen worden vervangen door n condensator van 125F 16Volt. Op de in de schakeling gebruikte jumper S, kan wanneer u de generator voor morse-code doeleinden wenst te gebruiken een seinsleutel aangesloten worden. Een praktisch voorbeeld hiervan is een houten wasknijper, welke op de twee smal uitlopende delen middels een bout/moer-verbinding middels twee draden op de schakeling wordt aangesloten. De metalen veer in de wijsknijper, zorgt voor het terugveren, wanneer de seinsleutel gebruikt wordt.
0015.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster