Schakeling is geplaatst op 18 februari 2012

Geluidscorrectie via Ruis- en Rumble-filters

Vaak worden op grammofoonplaten de opnamen van lage frequenties met een kleinere amplitude opgenomen dan de hoge frequenties. De installatie welke de muziek weergeeft tijdens het afspelen, moet een tegengestelde frequentie-karakteristiek hebben aan de opname. Het signaal(MONO) welke afkomstig is van de platenspeler, dient te worden aangesloten op de tulp-bus INGANG. Deze schakeling is ontworpen voor het gebruik van een platenspelen met een electrodynamisch-element. Wanneer er een platenspeler met een kristal-element gebruikt gaat worden, dient schakelaar(S1) gesloten te worden. Via de kringen rondom transistoren (T1 en T2) wordt het signaal welke via de INGANG binnenkomt versterkt, om te worden aangeleverd aan een voor-/eind-versterker combinatie. Wanneer schakelaar (S2) gesloten is, zal het rondom deze schakelaar opgezette Rumble-filter ingeschakeld worden. Dit Rumble-filter zal frequenties welke beneden 30 Hertz zijn sterk verzwakken. Wanneer schakelaar (S3) gesloten is zal het Ruis-filter ingeschakeld worden. Dit Ruis-filter zal de frequenties boven 4 kHertz verzwakken. U kunt dus eenvoudig via omschakelen van schakelaar (S2 of S3) bepalen welke filter(s) u wilt gebruiken. Het signaal welke na filtering beschikbaar is, zal worden aangeboden op de tulp-bus UITGANG. De voeding van de schakeling is 30 Volt.
0010.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster