Schakeling is geplaatst op 14 februari 2012

Mengen van maximaal vier geluidssignalen

Deze mengversterker heeft vier ingangen. Het gecombineerde signaal welke aan de inggangsversterker MOSFET(T2) aangeboden wordt,is regelbaar via potentiometer(P1). Deze FET staat ingesteld via weerstand R10 voor het lineaire werkgebied. Na de ingangstrap volgt een combinatie van een Gemeenschappelijke(of Geaarde) Emitter Schakeling en een emittervolger. Transisistor(T3) wordt ingesteld vanaf de de emitter van transistor(T4), hetgeen gebruikelijk is in dit soort schakelingen. Middels gelijkrichting wordt een regelsignaal van de uitgang afgeleid, welke via Diode(D1) aan de gate van transistor(T1) wordt aangeboden. Naarmate het uitgangssignaal groter wordt, zal transistor(T1) meer gaan geleiden waardoor het signaal aan de gate van transistor(T2) kleiner zal worden. De amplitude van het uitgangssignaal zal worden tegengewerkt via transistor(T1). Wanneer ineens het audiosignaal sterker wordt, zal een correctie plaatsvinden via diode(D1). Neemt het signaal af, dan zal er langzaam een correctie plaatsvinden. De mengversterker is ontworpen om een signaal van maximaal 1Veff af te geven met een impedantie van 250 Ohm. De mengversterker is zo in te stellen, dat ieder spanningsniveau tussen 50mV en 1V een uitgangsspanning van 1V levert. De schakeling dient een voedingsspanning van 20 Volt te krijgen, waarbij de stroomopname ongeveer 25mA is.
0008.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster