Schakeling is geplaatst op 19 oktober 2003

AANGEPAST op 13 februari 2012

Wah-wah effect voor een electrische gitaar

Op de bus-aansluiting IN, wordt de electrische gitaar aangesloten. De kring rond transistor(T1) zorgt voor een spanningsversterking van het signaal. De als emittervolger geschakelde transistor(T2) zorgt voor het aanbieden van de middels het via het RCL-netwerk(R1,R2,L1,C1)van het variabele frequentie resonantie signaal naar de uitgang OUT. Rondom schakelaar S1 is een netwerkje van condenstoren gebouwd, waarmee de toonhoogte bewerkt kan worden. De beide condensatoren(C8 en C9) zijn in combinatie met potentiometer(P1)variabel geworden, hetgeen de diversiteit van het Wah-wah effect vergroot. Schakelaar(S2) voorziet in een omkeer-functie om snel van minimaal naar maximaal te kunnen schakelen. Schakelaar(S3) dient voor het WEL of NIET gebruikmaken van de volledige frequentie resonantie. Schakelaar(S4)Zorgt voor IN-UIT schakelen van de extra variabele capaciteit rond(C9). Via schakelaar(S5) kan het gitaar-signaal via de Wah-wah of rechtstreeks, naar de aansluitbus OUT worden gestuurd. Wanneer u voor schakelaar S5 een voetschakelaar gebruikt is de bediening eenvoudig. De 9V batterij heeft een tamelijk lange levensduur, omdat de stroomopname van de schakeling erg laag is.
0007.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster