Schakeling is geplaatst op 18 oktober 2003

AANGEPAST op 11 februari 2012

Audioversterker met transistoren AC187K en AC188K als eindtrap,voor een vermogen van 1 Watt

1 Watt voor een versterker is niet veel, echter vanwege het gebruikte serie-tegenkoppel principe is deze wellicht handig in het gebruik. Het serie-tegenkoppel principe geeft een hoge ingangsimpedantie met een grote gevoeligheid. U kunt bijvoorbeeld een platenspeler welke met een kristal-element werkt, rechtstreeks op deze versterker aansluiten. De als darlington geschakelde transistoren (T1 en T2) geven de hoge ingangsimpedante, voor het signaal welke afkomstig is van een platenspeler(mono) welke u aansluit op de tulpbus INGANG. Transistor (T3) is een spanningsversterker. De beide eindtransistoren (T4 en T5) kunnen een zogenaamde Crossover-vervorming genereren. Deze vervorming zal worden onderdrukt omdat het luidspreker-signaal via het knooppunt (R7 en R8) wordt gestuurd. Via dit knooppunt wordt bereikt dat op de basis van transistor (T4 en T5) sturing via stroomsterkte plaats zal vinden. Weerstand (R5) fungeert als tegenkoppeling en zorgt dat bij volledige uitsturing de vervorming onder 2% blijft. Bij een ingangsimpedante van 250 Kohm is de gevoeligheid 250 mVolt. De gebruikte eindtransistoren(T4 en T5)hebben een vierkant metalen vast koellichaam. Indien u typen heeft zonder het koellichaam, is het aan te bevelen om een koelvin op deze transistoren te plaatsen.
0006.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster