Schakeling is geplaatst op 09 oktober 2003

AANGEPAST op 26 januari 2012

LED-in-LINE uitlezing, voor spanning 0..15 Volt met UAA170 IC.

Deze schakeling kan ondermeer worden gebruikt voor controle-doeleinden. Omdat de 16 LED's verticaal geplaatst worden en eventueel uit bijvoorbeeld 4xrood, 4xoranje, 4xgeel en 4xgroen kunnen bestaan, kan de aangeboden testspanning (via INGANG) tamelijk eenvoudig uitgelezen worden. U kunt ook kiezen voor LED's van dezelfde kleur, en een duidelijke schaalverdeling toepassen. De werking is als volgt: Via de instelpots P1 en P2, dient u met een goede referentie-apanning de uitlezing te calibreren. P1 dient voor de 15 Volt maximaal instelling en P2 voor de absolute NUL. Wanneer er op het aansluitpunt INGANG een spanning tussen 0....15 Volt geplaatst is, zal de interne logica van het UAA170 Integrated Circuit dit verwerken. De verwerking uit zich in het laten oplichten van één LED, waarmee u de aangeboden spanning kunt aflezen. De schaalverdeling is als volgt. LED1=0V, LED16=15V. Alle tussenliggende LED's komen overeen met een stap van 1 Volt.
0004.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster